domingo, 9 de mayo de 2010

El gran cambiazo, la gran mentira

Es gran canvi, sa gran mentida

Vull fer un homenatge a tots es meus ex-professors de Català que he tengut des de s'EGB fins COU. Els ho dedic a ells per mentiders o, simplement, per renegats i, possiblement, venuts. I no només ho dedic an es meus professors: pes vostros també ès un homenatge i heu podeu fer servir sense cap problema.
Ès una dedicatòria per ells, amb tot es meu amor i estimació: en el fons, me fan pena, molta pena, i per això els ho dedic amb "carinyo". Quí de noltros no ha sentit dir de ses seves boques "es Català està uniformitzat des d'en Pompeu Fabra"? Quí no ha sentit "es salat no té tradició escrita"? Quí no ha sentit dir "es Mallorquí no té gramàtiques ni diccionaris, els heu vist mai?"? Quí no ha sentit dir que "en Borja Moll va escriure sempre igual"? Quí? Segur que, en un 90% des casos, tots ho heu sentit dir des vostros professors de Català, segur.
Idò vaja aquesta sèrie de fotos dedicats a ells amb tota estimació. Professors de Català que he tengut des d'EGB fins COU: vos estim molt! Me feis pena per lo cecs que heu estat uns quants i per lo venuts/renegats que heu estat ets altres a canvi de tenir sa panxa plena!


Ses imatges són ben eloqüents: fins i tot en Borja Moll salant, n'Alcover, després de sa seva fuita des centralisme barceloní, salant un altre pic (i si no, mirau es seus articles a "L'Aurora" quand va tornar de Barcelona, deprimit i frustrat), valldemossines de principis des sigle XX, publicades a Barcelona, salant i usant ses formes baleàriques, es llibre de n'Andreu Morell, salant i emprant formes nostres, etc.
I això, que es "profes" de Català sempre me negaven s'existència de literatura en formes baleàriques!!! I ses que no he penjat: ses gramàtiques, ortografies i diccionaris des sigle XIX, que són ses més conegudes, o sa traducció des Quixot en Mallorquí de principis des S. XX, també ben coneguda. Aquí he "penjat" ses menys conegudes, ses més "amagades" i ses que, en el fons, tenen aquests punts que empram es gonelles "moderns" i que poden estar ben vigents avui en dia.

Jo me deman: per què està tot això amagat? Per què moos han enganat tant de temps? Per què mos segueixen enganant? Mos hem d'empagueir per emprar allò que sempre hem xerrat? Mos hem d'empagueir per escriure en un standard baleàric que permeti que es nostro parlar mil.lenari no se perdi? Per què en Borja Moll o s'autora de ses valldemossines canviaren sa seva forma d'escriure, desjectant allò que sempre havien xerrat, donant s'esquena an es poble baleàric? No ho entendrem mai!